ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ลงพื้นที่เทพประสิทธิ์ เดินหน้ากิจกรรมเชิงรุก ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

             (4 มีนาคม 2562) ที่การเคหะเทพประสิทธิ์ ตึก B นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนเทพประสิทธิ์ เปิดกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยในวันนี้ลงพื้นที่ชุมชนการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่เพื่อลงไปตรวจสอบ และดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า...

เมืองพัทยาเร่งติดตามแก้ไขปัญหาการบีบอัดน้ำขยะหลังได้รับการร้องเรียน

             ( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) จากรณีที่มีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ซอยเพนียดช้าง ได้ร้องเรียนมายังสื่อมวลชนว่า ในทุกๆ เช้ารถขยะจะมาเก็บขยะของข้างบ้าน แล้วก็มาบีบน้ำขยะทิ้งที่หน้าบ้านทุกวัน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ จนชาวบ้านที่อาศัยบริเวณดังกล่าวทนไม่ได้ ต้องออกมาทำความสะอาดกันเอง ด้วยการฉีดน้ำ และขัดพื้นกันแทบทุกวัน โดยเรื่องดังกล่าวก็ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ก็พบว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาใดๆ ล่าสุด นายมาโนช หนองใหญ่...

เมืองพัทยาเฝ้าระวังค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พบมีฝุ่นละอองมากในช่วงเช้ามืดและหัวค่ำ พร้อมฝากประชาชนระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง (มีคลิป)

              เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามคุณภาพของอากาศในเขตเมืองพัทยา วันนี้ 30 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM...

เมืองพัทยา ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล (มีคลิป)

              (17 ม.ค.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล พร้อมด้วยนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ข้าราชการ ลูกจ้าง...

สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อร่วมกำจัดฝุ่นละอองพื้นที่สะพานยาว – ตลาดลานโพธิ์ พร้อมเตรียมทำความสะอาดถนนในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่

           ( 17 มกราคม 2562) วันนี้ ที่บริเวณสะพานยาวนาเกลือ นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวนาเกลือ เพื่อทำความสะอาดถนน กำจัดฝุ่นละอองที่บริเวณถนน หลังจากที่พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ๆ มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองคละคลุ้งไปทั่ว นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในวันเสาร์และวันอาทิตย์...

SRRT หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เตรียมรับมือปัญหาหมอกควัน เตรียมรับมือ พร้อมรับแจกหน้ากากอนามัย ชนิดคาร์บอนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ถึงแม้ว่าในพื้นที่เมืองพัทยาจะยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤต

           ( 15 ม.ค. 62) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พร้อมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง หลังจากที่พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณหมอกควันที่เริ่มเข้าขั้นระดับที่น่าเป็นห่วง ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ระดับขั้นที่น่าเป็นห่วง จึงต้องมีการให้ความรู้เรื่องของการเฝ้าระวัง...

เมืองพัทยา เชิญชวนพนักงานและประชาชน ร่วมเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เผาผลาญแคลอรี่ ดีต่อสุขภาพ

             (14 ม.ค.62) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้บุคลากรเมืองพัทยาและประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในระดับปานกลางอย่างน้อย 150...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆที่รักษาอาการป่วยที่ หอผู้ป่วยได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับเพื่อนๆ

        (12 มกราคม 2562 ) ที่ขั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ @ BPH 2018 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึง ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่รักษาตัวที่หอผู้ป่วย ได้มีกิจกรรมสนุกสนานในวันสำคัญของเด็กๆด้วย ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งต่อในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เสริมทักษะเด็กๆ...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้ารณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ปลูกฝังการจัดการขยะด้วยวิธีง่ายๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะโดยเริ่มที่บ้าน

        ( 11 มกราคม 2562) ที่ตลาดหนองเกตุน้อย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วย 3R ซึ่งถือว่าเป็นวิธีง่ายๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฏเกณฑ์ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ โดยต้องเริ่มต้นที่บ้าน ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลนองปลาไหล โดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้เลือกพื้นที่ตลาดเขาน้อยในการลงพื้นที่...

กระแสคนรักสุขภาพยังคงดี หลังพบเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร

กระแสคนรักสุขภาพยังคงดี หลังพบเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร ปัจจุบันพบสายสุขภาพเดินหน้าสมัครกันอย่างต่อเนื่องเกินครึ่ง คาดปีนี้ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้า พร้อมชี้ปัจจุบันกระแสคนรักสุขภาพยังคงดีอย่างต่อเนื่อง           ( 2 มกราคม 2562) จากการเปิดตัวโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร ที่ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายด้วยการเดิน...
198,276แฟนคลับชอบ
320ผู้ติดตามติดตาม
86ผู้ติดตามติดตาม