สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และสมาคมผู้ประกอบการ้านยาจังหวัดชลบุรี เดินหน้าโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุง เฟส 2 เริ่ม 1 มกราคม 63 นี้!

          (26 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลบางละมุง นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง นายสมพล จิตติเรือเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นางสาวศุภนันย์ กวินศิริคุณ นายกสมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี นายพงษ์รพี สุขเจริญเวช นายกสมาคมผู้ประกอบการาร้านยารวมใจภาคตะวันออก...

พ่อเมืองสัตหีบปลุกกระแสชุมชนรักสุขภาพ

              เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการ "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์" ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ...

เมืองพัทยาจัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของประชาชน เตรียมพร้อมทีมแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (มีคลิป)

              (19 พ.ย.62) ที่ วัดบุณย์กัญจนาราม นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน หรือหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา...

ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตร 4 SRRT ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการทำงาน พร้อมส่งเสริมการทำงานให้เกิดความยั่งยืนและขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

            (14 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนคลื่อนที่เร็ว SRRT พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา เขต 1 ได้แก่ นางกุลพันธ์ อรุณแจ้ง...

สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ปรับรูปโฉมหน้าที่ อสม.ในการดุแลสุขภาพประชาชนใหม่ หลังกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ประชาชนดูแลตัวเองเป็นอันดับ 1 ตามด้วยการแนะนำ เฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อให้ อสม.ทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับ อสม.ดีเด่น 11 สาขา...

           (12 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง นำคณะกรรมการ อสม.อำเภอบางละมุง ประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยในครั้งนี้ได้สัญจรมาที่เมืองพัทยา โดยมีเหล่าบรรดา อสม.ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมในการให้การต้อนรับคณะกรรมการ อสม.ในวันนี้อย่างอบอุ่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิ์บัตรทอง เข้ารับบริการห้องอบสมนไพรคุณแม่หลังคลอด ศูนย์บริการทันตกรรม หลังพบมีความพร้อมกว่า 100% แต่พบประชาชนยังไม่เข้ามาใช้บริการเท่าที่ควร

           (13 พ.ย.62) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน อสม.รพ.สต.มาบประชัน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีนายวิรัตน์ แดงมณี ประธานศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน เป็นตัวแทนในการชี้แจงข่าวในการประชุม คณะกรรมการ อสม.อำเภอ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมระดับอำเภอได้มีการคัดเลือก อสม.ทั้ง 11 สาขา...

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเมืองพัทยาอบรมส่งเสริมสุขภาพอาหารผู้สูงอายุ ทานอย่างไรให้มีความสุข เพื่อลดโอกาสเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในวัยสูงอายุ (มีคลิป)

          (1 พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกชมรมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยบรรยากาศในวันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เริ่มกิจกรรมกันด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม

ทม.หนองปรือ ยังคงเดินหน้า ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง หลังเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันพบลงทะเบียนแล้วกว่า 90% ด้านเจ้าของรายใหม่พบหากต้องการขึ้นทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

              (9 ตุลาคม 2562) นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการควบคุมและการดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าได้มีการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2552 หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการออกร่างเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขมาตั้งแต่ปี 2552 ก็พบว่าได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนสุนัขและแมวมาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการให้ลงทะเบียนควบคู่ไปกับการรับการฉีดวัคซีน เรียกได้ว่าจนถึงปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 90% โดยจะมีการอัพเดทในเรื่องของจำนวนสุนัขและแมวกันทุกปี...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 2

              เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่อาคาร อี ล็อบบี้ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ พบพลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 11...
285,038แฟนคลับชอบ
526ผู้ติดตามติดตาม
469ผู้ติดตามติดตาม