ผู้ประกอบท่องเที่ยวชายหาดโอด..พิษเศรษฐกิจทำให้วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวไม่ใช้จ่าย ส่งผลให้ยอดการนั่งร่มตียง-เช่าเรือสปีดโบ๊ทลงลงเกินครึ่ง

             (16 ก.ค.62) ผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ท หาดจอมเทียนรายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดต่อติดต่อกัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่า ในปีที่ผ่านมากับปีนั้นปี ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่าปีนี้ โดยวันหยุดในปีนี้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ไม่มีการเช่าเรือเล่นสันทนาการ ในวันหยุดพักผ่อนแต่อย่างใด ทำให้ยอดการเช่าเรือสปีดโบ๊ทลดลงถึง 80 % คาดว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ด้วยเสรษฐกิจที่แย่ลงทำให้ผู้คนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทั้งนี้อยากจะฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ซบเซาลง ให้กลับมาดีดังเดิม
              ขณะที่หนึ่งในผู้ประกอบการร่มเตียง หาดจอมเทียน กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหากเทียบกับปีที่ผ่านมานั้นไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา บรรยากาศการท่องเที่ยวเงียบเหงา นักท่องเที่ยวลดลง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปลี่ยนที่ท่องเที่ยวจากชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาไปยังพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ในวันหยุดยาวนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะมีการพาครอบครัวทำบุญที่วัด หรือไปร่วมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพรรษาในจังหวัดที่มีการจัดงานใหญ่ระดับประเทศ ทำให้การเข้านั่งพักที่เตียงลดลงครึ่งต่อครึ่ง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งอาจจะเกิดมาจากพิษเศรษฐกิจโลกทำให้ประชาชนไม่มีการใช้จ่ายมากนัก

Advertisement