รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัล ศูนย์ อปพร.ดีเด่น แก่เทศบาลเมืองหนองปรือ และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562

               ( 4 เมษายน 2562 ) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2562 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พีการ ได้มีการมอบรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประเภทเทศบาลเมืองให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ ส่วนรางวัล อปพร.ดีเด่นในปีนี้ ได้แก่ นายระวัง เรืองเกิด สังกัด ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

                ปัจจุบัน อปพร.ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ในสังคม ก็จะเห็นความพร้อมเพรียงของ อปพร. ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งล้านคน และ ถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน การมีจิตอาสาของ อปพร.ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์ และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่ง อปพร.นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลืองานราชการในการป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ด้วยการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่และรายงานสถานการณ์ให้ทางราชการทราบ เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

                พร้อมกันนี้ประธานได้ชี้แจงพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ อปพร.ทุกนาย พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562 นี้อีกด้วย

Advertisement