ทรภ.1 ร่วมผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา กำลังพลกว่า 2.6 แสนบาท

             วันนี้ (11 มี.ค.62) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2562 ตามแนวทางการพิจารณาหลักเกณท์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีรายได้น้อยให้ได้รับทุนการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาของบุตร โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ใจดีและได้ร่วมมอบทุนการศึกษาในวันนี้ด้วย อาทิ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ และสมาคมการประมง รวม 104 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับอนุบาล 14 ทุน ระดับประถมศึกษา 38 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 23 ทุน ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย 20 ทุน ระดับอนุปริญญา 2 ทุน และระดับปริญญาตรี 7 ทุน สร้างความดีใจให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

          และในเวลาต่อมาได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ (วัดหลวงปู่อี๋) จำนวน 10 รูป นำโดยพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและกำลังพลในสังกัด โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ยังความซาบซึ้งใจต่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลของทัพเรือภาคที่ 1 เป็นอย่างยิ่ง สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ในยุคของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านปัจจุบัน

Advertisement