เกี่ยวกับเรา

Pattaya News.com เราเป็น บริษัทข่าว

ที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตั้งอยู่ในเมืองพัทยา ประเทศไทย
เรามุ่งเน้นข่าวจากพัทยาและชลบุรีรวมถึงข่าวประเทศไทยโดยทั่วไป

เรามีความเป็นกลางมุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะทำข่าวและรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น
เราก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2017

โดยชาวต่างชาติสองคนและชาวไทยที่เบื่อกับข่าวในภูมิภาคที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ในท้องถิ่นและข่าว
ที่มีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น

เราต้องการข่าวที่ไม่เอนเอียงและเป็นจริง
ดังนั้นเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและไม่สร้างผลกำไรจากลิงก์ข่าว
เราเริ่มต้นการทำงานจากบุคลสามคน ที่เน้นเฉพาะข่าวภาษาอังกฤษและเมื่อเดือนมิถุนายน 2019
ได้ขยายไปสู่ไทย อังกฤษและญี่ปุ่น และมีพนักงานหลายคน

รวมถึงนักข่าวช่างภาพนักข่าววิดีโอที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการแพทย์
บรรณาธิการและเว็บมาสเตอร์

ขณะนี้เราได้ร่วมมือกับสมาคมญี่ปุ่นที่พัทยาเพื่อให้บริการข่าวภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน
ในเดือนมิถุนายน 2019 เราเป็นองค์กรข่าวที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในพื้นที่ชลบุรี
รวมไปถึงบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสนใจเพื่อที่จะรับข่าวท้องถิ่นที่เป็นกลางและเป็นจริงจากเรา